Stellingen keuren

Elke werkgever is volgens de Arbowetgeving verplicht, met betrekking op onderhoudsplicht magazijnen, een jaarlijks periodieke veiligheidskeuring van magazijnstellingen alsmede alle tussen-/entresols te laten uitvoeren. Dit dient dan ook te gebeuren door deskundige. Deze verplichting geld dan ook voor de volgende situaties:

  • Na het bouwen van uw palletstellingen,
  • Na verplaatsing van uw palletstellingen,
  • Na reparaties aan uw palletstellingen.

Elke werknemer moet er vanuit kunnen gaan dat de arbeidsmiddelen waar mee gewerkt wordt, aan de juiste eisen voldoen. Het inspecteren en controleren van uw logistiek materieel is dus van groot belang en u kunt tevens laten zien het nodige te doen om deze veiligheid te creëren. Dit is de zorgplicht van een werkgever. Het niet nakomen van deze verplichting kan een werkgever veel gaan kosten.


Inspectie

Periodieke inspecties zijn noodzakelijk met betrekking tot het gebruik en de staat van onderhoud van de stelling en het intern transportmaterieel.

Er zijn 2 inspectieniveaus:

  1. Dagelijkse waarnemingen door de heftruckchauffeurs en orderverzamelaars.
    • Schade aan stelling materiaal die zij door een handelingsfout zelf hebben veroorzaakt of door derden, moet direct worden gemeld,
    • Het is zinvol hier een meldingsprocedure voor op te stellen, waarin is vastgelegd wanneer en bij wie melding gemaakt moet worden. Deze procedure moet ertoe bijdragen dat de noodzakelijke maatregelen direct kunnen worden genomen en dat de kans op werken met plaatselijk onveilige stellingen zo klein mogelijk zal zijn.
  2. Een wekelijkse tot maandelijkse inspectie door een deskundige medewerker die verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Voor uitgebreide informatie, vrijblijvende inspectie, offerte of andere vragen over magazijnkeuringen kunt u ons bellen of gebruik maken van ons contactformulier.

I Stock 691194374