Automatisch vulsysteem

Elektrisch aangedreven transportmiddelen zijn meestal voorzien van een loodzuurbatterij. Wanneer deze tot 20% van zijn capaciteit leeg is, laden we hem weer op. Tijdens dit laadproces ontstaat een bepaalde mate van elektrolyse, waarbij het water in de cellen zich splitst in zuurstof en waterstof. Hierdoor daalt het vloeistofniveau in de cellen en moeten we het bijvullen met gedemineraliseerd water, om schade aan het lood later te voorkomen. Dit vullen kan handmatig, maar ook automatisch, waarbij alle cellen van een batterij gekoppeld zijn aan een toevoerleiding voor demiwater / gedemineraliseerd water. Een automatische vlotter zorgt dat de cellen nooit voller worden, want dat kan leiden tot overkoken en schades.

Een handige led indicator op de batterij of batterijstekker, geeft aan of het elektrolyt niveau bijgevuld moet worden. Het voordeel van een automatisch vulsysteem ten opzichte van het handmatig vullen is dat het een stuk makkelijker, schoner, veiliger en sneller gaat.

BASTRACTIE01550 web los vulsysteem